پرسش و پاسخ ها

ترموستاتهای برند CPA چه مزیتی به هانیول دارد ؟

تفاوتهای متعددی دارد که کاربران دیگری نیز سؤال شما را پرسیدند و مفصلا پاسخ داده ایم اما از بارزترین مزیتها : 1- قابلیت کنترل باریموت 2- قابلیت کالیبراسیون 3- و داشتن دوخروجی شیر برقی 4- قابلیت ضد یخ زده گی


۱۳۹۲-۱۲-۲۰ ساعت ۱۴:۳۹:۵۲
لینک دائمی