پرسش و پاسخ ها

سلام لطفا درباره سیستمهای کنترل دیجیتال تهویه بویژه فازی لاجیک و منطق های چند ارزشی توضیح دهید

سلام بطور مختصر یک ترموستات ساده تک دور، تنها یک قطع و وصل ساده انجام میدهد. کلا در منطق دو ارزشی تنها دو حالت داریم مانند خاموش و روشن یا قطع و وصل یا بسته و باز. اما در منطقهای چند ارزشی مانند فازی لاجیک که امروزه در صنایع و تکنولوژی های نوین بسیار بکار میرود و در بسیاری از موارد به واقعیت زندگی و طبیعت نزدیک تر است، با چندین حالت سر و کار داریم. ترموستات های دیجیتال که دور فن را بطور خودکار تغییر میدهند و همزمان خروجی فرمان به شیربرقی نیز دارند، و سیستم دیجیکنترل مثالهای خوبی از این موضوعند. با کنترل چند مرحله ای یا فازی یا تدریجی علاوه بر صرفه جویی انرژی، به آرامش و آسایش بیشتر در هوای مطبوع تر با آلودگی کمتر میرسیم. برای اطلاعات بیشتر به صفحات دیگر سایت controlpaya مراجعه کنید.


۱۳۹۳-۰۱-۲۹ ساعت ۱۶:۳۰:۰۳
لینک دائمی