پرسش و پاسخ ها

ترموستات فن کویل با ترموستاتهای دیگر سیستمهای تهویه چه تفاوتی دارد لطفا مشروح توضیح دهید؟

باسلام ترموستات فن کویل به ترموستاتی گفته میشود که اساساً برای فن کویل طراحی شده باشد و دارای ویژگیهایی است که درحقیقت تابع مشخصات فن کویل است و از آنجا که فن کویل ها متنوع میباشند ترموستات فن کویل نیز از تنوع فن کویل تبعیت خواهد نمود. در خصوص دیگر سیستمهای تهویه مطبوع نیز این مطلب صدق میکند در صورت تمایل میتوانید با دفتر مرکزی کنترل پایا تماس بگیرید و اطلاعات مفصل از تنوع ترموستات ها وتفاوت آنها کسب نمایید ولی بطور کلی هر نوع ترموستاتی درمحصولات کنترل موجود میباشد مانند نمونه های موجود در سایت از ارتباط شما ممنونیم


۱۳۹۳-۰۱-۳۱ ساعت ۱۳:۲۳:۲۵
لینک دائمی