پرسش و پاسخ ها

فن کویل چگونه دستگاهی است؟ وآیا از ابتدا اختراع فن کویل ترموستات برای فن کویل پیش بینی شده بود ؟

در خصوص فن کویل مطالبی در بخش مقالات درج شده است میتوانید مراجعه فرمایید ضمناً تلویحاً در همان مقاله درمورد بخش دوم سؤال درباره پیش بینی ترموستات برای فن کویل مطالبی موجود است


۱۳۹۳-۰۲-۰۸ ساعت ۰۹:۱۷:۵۰
لینک دائمی