پرسش و پاسخ ها

تفاوت ترموستات فن کویل با ترموستات سایر سیستمهای تهویه در چیست؟

ترموستات فن کویل با ترموستات سایر سیستمهای تهویه با توجه به نحوه کاربری سرمایش و گرمایش و مشخصات فنی سیستم متفاوت است معمولا آمپر ترموستات فن کویل پایین تر از دیگر سیستمهاست اما درمورد ترموستات گرمایش از کف آمپر میتواند پایین تر هم باشد


۱۳۹۳-۰۲-۲۱ ساعت ۱۶:۰۲:۳۴
لینک دائمی