پرسش و پاسخ ها

راجع به خانه هوشمند و سیستمهای کنترل هوشمند وصرفه جویی مصرف انرژی اطلاعاتی بدهید.

برای اطلاع از سیستمهای خانه هوشمند به بخش مقالات مراجعه نمایید در آن بخش مقاله ای در این خصوص به اجمال به این موضوع پرداخته شده است


۱۳۹۳-۰۲-۲۹ ساعت ۰۸:۴۸:۵۶
لینک دائمی