پرسش و پاسخ ها

با سلام لطفا استفاده صحیح از ترموستات را در فصل گرم سال بفرمایید با تشکر

سلام اگر در تابستان ترموستات را روی 78° F ( تقریباً 25.5° C ) یا بیشتر تنظیم کنید 15% تا 25% از هزینه سرما سازی کاسته اید اگر ترموستات را هنگامی که برای بیشتر از چهار ساعت به خارج از منزل میروید، روی 85° ( تقریباً 29.4 °C ) یا بیشتر تنظیم کنید ، 5% تا 12% از هزینه سرما سازی کاسته اید . نباید ترموستات را کمتر از حد نرمال تنظیم کرد تا خانه سریعتر سرد شود چون این روش جواب نمی دهد . وسایل گرماساز را از ترموستات دور نگه دارید ، چون حرارتی که توسط دستگاه تلویزیون ، لامپها وسایر وسایلی که ایجاد حرارت می کنند ، منتشر می شود ، باعث می شود که سیستم سرما ساز سخت تر کار کند .


۱۳۹۳-۰۳-۲۷ ساعت ۱۵:۱۳:۰۴
لینک دائمی