پرسش و پاسخ ها

آیا ترموستات گرمایش از کف دارید؟

ترموستاتهای اتاقی موجود را میتوانید برای گرمایش از کف نیز استفاده کنید. ترموستات تک دور تک فصل ویژه پکیج و گرمایش از کف نیز طراحی شده است که در صورت نیاز میتوانید سفارش دهید.


۱۳۹۳-۰۴-۰۲ ساعت ۱۶:۰۵:۰۷
لینک دائمی