پرسش و پاسخ ها

ترموستات هانیول سقفی دارید ؟

بله مدل مورد نظرتان را بفرمایید و یا با دفتر مرکزی برا ی اطلاع بیشتر و بهتر در خصوص انواع مدلهای ترموستات هانیول اعم از مکانیکی و دیجیتال با خبر شوید


۱۳۹۳-۰۵-۲۹ ساعت ۱۴:۴۳:۳۷
لینک دائمی