پرسش و پاسخ ها

1- آیا ترموستات 24 ولت هم دارید؟ 2- در ترموستاتهای شما ترموستاتی باقابلیت فرمان همزمان به چند هواساز ویا فن کویل وجود دارد؟

1-بله ، ترموستات T209 سه دور دو فصل با دو فرمان مستقل سرمایش و گرمایش به شیر برقی ها در هردو مدل 220 و 24 ولت موجود است . همچنین مدل T210 هر دو مدل 24 و 220 ولت را دارد . بیشتر مدلهای ترموستات و دیجیکنترل بر اساس سفارش مشتری ، با تغذیه 24 ولت نیز قابل ارایه میباشند. 2- بله ، همه ترموستاتهای کنترل پایا تا جایی که جریان دهی خروجیشان پاسخ دهد ، میتوانند همزمان به چند دستگاه تهویه مانند فن کویل فرمان دهند. هرگاه مجموع جریان مصرفی بخش فرمان این دستگاه ها بیش از جریان خروجی مجاز ترموستات باشد، با استفاده از بردهای واسط شرکت کنترل پایا میتوان یک ترموستات را به دو یا چند فن کویل یا هواساز یا هر دستگاه تهویه دیگر متصل نمود.


۱۳۹۲-۱۰-۱۰ ساعت ۲۰:۴۸:۴۰
لینک دائمی