پرسش و پاسخ ها

آیا میتوان با تغییر ولتاژ دور موتور فن را به گونه ای کاهش داد که به موتور فن آسیبی نرسد یا اینکه حتما بایست از طریق تغییر فرکانس این کار انجام شود؟

در اکثر موارد با تغییر ولتاژ در سیستم دیجیکنترل به خوبی این کار انجام میدهند. برای اطلاعات بیشتر به بخش محصولات مراجعه کنید یا با دفتر شرکت تماس بگیرید.


۱۳۹۲-۱۰-۱۴ ساعت ۱۶:۳۳:۰۴
لینک دائمی